Wapno jako materiał budowlany

Opublikowano w kategorii technologie i materiały budowlane - autor: admin, niedziela 10 luty 2013 o godzinie 17:46.

Wapno jest używane w szerokiej grupie produktów, z których każdy dostosowany jest do szczególnych wymogów rynkowych. Na przykład wapno i jego pochodne wykorzystywane są jako topnik przy uszlachetnianiu stali, jako spoiwa w budownictwie i konstrukcjach oraz przy uzdatnianiu wody do osadzania zanieczyszczeń. Wapno używane jest także na dużą skalę do neutralizacji kwaśnych składników ścieków przemysłowych i gazów odlotowych. No i nie zapominajmy o tynkach wapiennych.

Istnieją dowody wskazujące na to, że stosowanie wapna palonego i hydratyzowanego do celów budowlanych było szeroko rozpowszechnione już w roku 1000 p.n.e. wśród wielu cywilizacji, m.in. Greków, Egipcjan, Rzymian, Majów, Inków, Chińczyków i Hindusów. Rzymianie znali chemiczne właściwości wapna i używali go np. do wybielania lnu i w medycynie jako wodę wapienną. (more…)