Wytłumianie naturalne hałasu wytwarzanego przez wentylatory

Opublikowano w kategorii instalacje w domu by gall_na, sobota 24 października 2009 o godzinie 10:27. Tagi: , ,

Wytłumienie hałasu generowanego poprzez wentylatory w instalacjach wentylacji pogrupować można na dwie grupy: tłumienie naturalne oraz tłumienie sztuczne. Poniżej opiszę zagadnienia związane z tłumieniem naturalnym.

Jeżeli poziom natężenia dźwięku jaki powstaje przez pracę wentylatora kanałowego jako A a dopuszczalny poziom zakłócającego dźwięku w pomieszczeniu poprzez B to hałas, jaki powinno się wytłumić, można wyrazić zależnością: A – B.

Pewna a część dźwięku wytworzonego poprzez włączone wentylatory kanałowe będzie wyciszona w kanałach wentylacyjnych. Wytłumienie to zwie się naturalnym, resztę dźwięków tłumi się sztucznie, stosując tłumiki odpowiedniej konstrukcji.

Wygłuszenie hałasu przy natychmiastowej zmianie przekroju poprzecznego kanału

Wygłuszanie dźwiękuwywołanego przez wentylatory dachowe przy nagłej zmianie przekroju poprzecznego kanału określa się z wykresów. W wypadku nagłej zmianie przekroju kanału długość fali ma znikomy wpływ na wygłuszanie dźwięku, wobec czego dla wszystkich pasm częstotliwości wartość wygłuszania natężenia dźwięków należy przyjąć jako stałą.

Tłumienie naturalne natężenia dźwięku w sieci przewodów powietrznych

Tłumienie naturalne dźwiękównatężenia dźwięku powstałych od wentylatorów w kanałach generuje się w różnych elementach kanałów wentylacyjnych.

Wygłuszenie dźwięku na końcówce przewodu

cząstka hałasupowodowanego przez wentylator a przenoszonego przewodem wentylacyjnym zostaje odbita nakońcu przewodu przyłączonego do pomieszczenia, co oznacza, że na końcu kanału wytwarza się tłumienie hałasu. Wygłuszanie hałasu jest zależne od wymiaru podłączenia kanału i częstotliwości dźwięku.

Tłumienie dźwięku w łukach i kolanach

Wygłuszanie dźwięku uzależnione jest od kąta i kąta zagięcia kanału. Jeżeli rośnie promień a opada kąt łuku, wówczas wygłuszanie natężenia dźwięków zmniejsza się. Przy kolanach pod kątem prostym gdy promień wynosi R = 0 dostajemy ogromne wygłuszenie. W momencie gdy za łukiem zamontowana została mata dźwiękochłonna, wtedy wygłuszenie wzrasta, w szczególności wygłuszenie natężenia dźwięków o wyższej częstotliwości.

Wygłuszanie poziomu dźwięku w przewodach wentylacji mechaniczne

wygłuszenie natężenia dźwięków w prostych i gładkich odcinkach przewodu z blachy stalowej bez izolacji dźwiękochłonnej jest zwykle znikome. W dłuższych przewodach iniezbyt dużych prędkościachpowietrza z wentylatora można się liczyć ze zjawiskiem tłumienianatężenia dźwięków w przewodach obłożonych wewnątrzmatami dzwiękochłonnymi można obliczyć za pomocą wzorów empirycznych.

Zaznaczyć należy, że wykładzina tłumiąca powinna dokładnieprzylegać do kanału, aby uzyskać pożądany efekt, wygłuszenie jest zależne także od przekroju kanału wentylacyjnego, sztywności przewodu, montażu itp.

Wygłuszanie natężenia dźwięków w trójniku instalacji

W trójnikach energia natężenia dźwięków jest dzielona zależnie od stosunku przekroju płaszczyzny poszczególnych odgałęzień . Wartość wygłuszenia na trójniku obliczyć można z odpowiednich wzorów.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.